O nás

Tento projekt má za cíl rozšířit znalosti českých občanů (od dětí a mládeže až po seniory) ve směrech, kde to bohužel dlouhodobě nezvládá klasické školství (čest všem výjimkám mezi učiteli i řediteli škol 👍), jako např.:

  • kritické myšlení
  • mediální gramotnost
  • finanční gramotnost
  • historická gramotnost

Toto bezplatné vzdělávání je určeno výhradně těm, kteří o to sami mají zájem, a probíhá formou osobních setkávání v knihovnách, na školách, v klubech a domovech seniorů, atd.

Aktuálně mám připraven celý projekt, ale přednášky provádím pouze nárazově na pozvání, hledám proto kolegy pro založení neziskové organizace, pod jejíž hlavičkou pak vše bude probíhat v rámci celé České republiky.

Kontakt: Jarek Jesenský